Search

Loading

Content

03 March 2013

បធានិយង្គ អង្គ​នៃ​ភិក្ខុ​ដែល​មាន​សេចក្ដី​ព្យាយាម ៥

   បធានិយង្គ អង្គ​នៃ​ភិក្ខុ​ដែល​មាន​សេចក្ដី​ព្យាយាម មាន ៥ យ៉ាង

១. ឥធាវុសោ  ភិក្ខុ  សទ្ធោ  ហោតិ  សទ្ទហតិ  តថាគតស្ស  ពោធឹ  ឥតិបិ  សោ  ភគវា  អរហំ  សម្មាសម្ពុទ្ធោ  វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ  សុគតោ  លោកវិទូ  អនុត្តរោ  បុរិសទម្មសារថិ  សត្ថាទេវមនុស្សានំ  ពុទ្ធោ  ភគវាតិ

ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនា​នេះ ជា​អ្នក​មាន​សទ្ធា ជឿ​សេចក្ដី​ត្រាស់​ដឹង​របស់​ព្រះ​តថាគត​ថា ព្រះ​មាន​ព្រះ​ភាគ​អង្គ​នោះ ទ្រង់​ឆ្ងាយ​ចាក​កិលេស​ហើយ ទ្រង់​ត្រាស់​ដឹង​ដោយ​ប្រពៃ​ចំពោះ​ព្រះ​អង្គ​ឯង ទ្រង់​បរិបូណ៌​ដោយ​វិជ្ជា និង​ចរណៈ ទ្រង់​មាន​ដំណើរ​ល្អ ទ្រង់​ជ្រាប​ច្បាស់​នូវ​ត្រៃ​លោក ទ្រង់​ប្រសើរ​ដោយ​សីលាទិគុណ រក​បុគ្គល​ណា​ស្មើ​គ្មាន​ ទ្រង់​ជា​អ្នក​ទូន្មាន​នូវ​បុរស​ដែល​គួរ​ទូន្មាន​បាន ទ្រង់​ជា​គ្រូ​របស់​ទេវតា និង​មនុស្ស​ទាំង​ឡាយ ទ្រង់​បាន​ត្រាស់​ដឹង​នូវ​អរិយសច្ចធម៌ ព្រះ​អង្គ​លែង​មក​កាន់​ភព​ថ្មី​ទៀត ដោយ​ហេតុ​នេះៗ

២. អប្បាពាធោ  ហោតិ  អប្បាតង្កោ  សមវេបាកិនិយោ  គហណិយា  សមន្នាគតោ  នាតិសីតាយ  នាច្ចុណ្ហាយ  មជ្ឈិមាយ  បធានក្ខមាយ  ជា​អ្នក​មិន​មាន​អាពាធ មិន​មាន​សេចក្ដី​ទុក្ខ ប្រកប​ដោយ​តេជោធាតុ ចាស់​ល្មម​ មិន​ត្រជាក់​ពេក មិន​ក្ដៅ​ពេក យ៉ាង​កណ្ដាល គួរ​ដល់​សេចក្ដី​ព្យាយាម

៣. អសឋោ  ហោតិ  អមាយាវី  យថាភូតំ  អត្តានំ  អាវិកតា  សត្ថរិ  វា  វិញ្ញូសុ  វា  សព្រហ្មចារីសុ  មិន​មែន​ជា​អ្នក​លេង​បោក​ប្រាស មិន​មាន​មាយា ជា​អ្នក​ធ្វើ​ឱ្យ​ជាក់​ច្បាស់​នូវ​ខ្លួន​គួរ​តាម​ពិត ក្នុង​សំណាក់​ព្រះ​សាស្ដា​ ឬ​ក្នុង​សំណាក់​សព្រហ្មចារី​ទាំង​ឡាយ ដែល​ជា​អ្នក​ចេះ​ដឹង

៤. អារទ្ធវីរិយោ  វិហរតិ  អកុសលានំ  ធម្មានំ  បហានាយ  កុសលានំ  ធម្មានំ  ឧបសម្បទាយ  ថាមវា  ទឡ្ហបរក្កមោ  អនិក្ខិត្តធុរោ  កុសលេសុ  ធម្មេសុ  ជា​បុគ្គល​ប្រារព្ធ​ព្យាយាម ដើម្បី​លះ​បង់​នូវ​ធម៌​ជា​អកុសល ដើម្បី​ញ៉ាំង​កុសលធម៌​ឱ្យ​ដុះ​ដាល​ឡើង ជា​បុគ្គល​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត មាន​សេចក្ដី​សង្វាត​ដ៏​មាំ មិន​ដាក់​ធុរៈ​ចោល​ក្នុង​កុសលធម៌​ទាំង​ឡាយ

៥. បញ្ញវា  ហោតិ  ឧទយត្ថគាមិនិយា  បញ្ញាយ  សមន្នាគតោ  អរិយាយ  និព្វេធិកាយ  សម្មាទុក្ខក្ខយគាមិនិយា  ជា​អ្នក​មាន​ប្រាជ្ញា ប្រកប​ដោយ​ប្រាជ្ញា​ដែល​អាច​នឹង​កំណត់​នូវ​សេចក្ដី​កើត​ និង​សេចក្ដី​រលត់​បាន ជា​បញ្ញា​ដ៏​បរិសុទ្ធ ជា​បញ្ញា​អាច​ទម្លុះ​ទម្លាយ​នូវ​គំនរ​នៃ​លោភៈ​ជា​ដើម ជា​បញ្ញា​ញ៉ាំង​សត្វ​ឱ្យ​ដល់​នូវ​កិរិយា​អស់​ទៅ​នៃ​ទុក្ខ​ដោយ​ប្រពៃ

( បិដក​លេខ ១៩ ទំព័រ ១៨០-៨១ )

អធិប្បាយ

    ពាក្យ​ថា បធានិយង្គ ( អង្គ​នៃ​ភិក្ខុ​ដែល​មាន​សេចក្ដី​ព្យាយាម ) សេចក្ដី​ថា ភាព​ជា​ទី​តាំង លោក​ហៅ​ថា បធាន ( សេចក្ដី​ព្យាយាម ) ។ បធាន របស់​បុគ្គល​នោះ​មាន ហេតុ​​នោះ បុគ្គល​នោះ​ឈ្មោះ​ថា បធានិយ ។ អង្គ​នៃ​ភិក្ខុ​ដែល​មាន​បធាន ( សេចក្ដី​ព្យាយាម ) ឈ្មោះ​ថា បធានិយង្គ ( អង្គ​នៃ​ភិក្ខុ​ដែល​មាន​សេចក្ដី​ព្យាយាម ) ។ ពាក្យ​ថា សទ្ធោ ( ជា​អ្នក​មាន​សទ្ធា ) សេចក្ដី​ថា ប្រកប​ដោយ​សទ្ធា ។ ក៏​សទ្ធា​មាន ៤ យ៉ាង គឺ អាគមនសទ្ធា ១ អធិគមនសទ្ធា ១ ឱកប្បនសទ្ធា ១ បសាទសទ្ធា ១ ។ បណ្ដា​សទ្ធា​ទាំង ៤ យ៉ាង​នោះ ការ​ជឿ​របស់​ព្រះ​ពោធិសត្វ​ដែល​ប្រាថ្នា​ជា​ព្រះ​សព្វញ្ញូ ឈ្មោះ​ថា អាគមនសទ្ធា ( ការ​ជឿ​យ៉ាង​ជាក់​លាក់ ) ព្រោះ​មាន​មក​ហើយ​ចាប់​តាំង​ពី​ផ្ដើម​សេចក្ដី​ប្រាថ្នា ។ ការ​ជឿ​របស់​ព្រះ​អរិយសាវក​ទាំង​ឡាយ ឈ្មោះ​ថា អធិគមនសទ្ធា ( ការ​ជឿ​ព្រោះ​បាន​សម្រេច​ធម៌ ) ព្រោះ​សម្រេច​ធម៌​ហើយ​ដោយ​ការ​ចាក់​ធ្លុះ ។ កាល​មាន​មនុស្ស​ពោល​ថា ព្រះ​ពុទ្ធ ព្រះ​ធម៌ ព្រះ​សង្ឃ ដាក់​ចិត្ត​ជឿ​ដោយ​មិន​ញាប់​ញ័រ ឈ្មោះ​ថា ឱកប្បនសទ្ធា ( ការ​ជឿ​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ ) ។ ការ​កើត​ឡើង​នៃ​សេចក្ដី​ជ្រះ​ថ្លា ឈ្មោះ​ថា បសាទសទ្ធា ( ការ​ជឿ​ព្រោះ​សេចក្ដី​ជ្រះ​ថ្លា ) ។ ក្នុង​ទី​នេះ លោក​ប្រាថ្នា​យក​ការ​ជឿ​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ ( ឱកប្បនសទ្ធា ) ។

   ពាក្យ​ថា ពោធឹ ( សេចក្ដី​ត្រាស់​ដឹង ) បាន​ដល់ ញាណ​ក្នុង​មគ្គ​ទី ៤ ។ ភិក្ខុ​ជឿ​ថា ព្រះ​តថាគត​ត្រាស់​ដឹង​ញាណ​ក្នុង​មគ្គ​ទី ៤ នោះ​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ ។ ក៏​ពាក្យ​នេះ​ត្រឹម​តែ​ជា​ជ្រុង​មួយ​នៃ​ទេសនា​ប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រោះ​ដោយ​អង្គ​នេះ លោក​សំដៅ​ដល់​ការ​ជឿ​ក្នុង​រតនៈ​ទាំង ៣ នុ៎ះ​ឯង ពិត​ណាស់ សេចក្ដី​ជ្រះ​ថ្លា​ក្នុង​ព្រះ​រតនត្រ័យ​ មាន​ព្រះ​ពុទ្ធ​ជា​ដើម របស់​បុគ្គល​ណា ជា​សទ្ធា​មាន​កម្លាំង សេចក្ដី​ព្យាយាម​ដែល​តាំង​ទុក​របស់​បុគ្គល​នោះ រមែង​សម្រេច​បាន ។ ពាក្យ​ថា អប្បាពាធោ ( មិន​មាន​អាពាធ ) ប្រែ​ថា មិន​មាន​រោគ ។ ពាក្យ​ថា អប្បាតង្កោ ( មិន​មាន​សេចក្ដី​ទុក្ខ ) ប្រែ​ថា អស់​ទុក្ខ ។ ពាក្យ​ថា សមវេបាកិនិយា ប្រែ​ថា មាន​ផល​ចាស់​ល្មម ។ ពាក្យ​ថា គហណិយា ( ប្រកប​ដោយ​តេជោធាតុ ) បាន​ដល់ តេជោធាតុ​ដែល​កើត​អំពី​កម្ម ។ ពាក្យ​ថា នាតិសីតាយ នាច្ចុណ្ហាយ ( មិន​ត្រជាក់​ពេក មិន​ក្ដៅ​ពេក ) សេចក្ដី​ថា ក៏​បុគ្គល​ដែល​មាន​ទឹក​សម្រាប់​រំលាយ​អាហារ​ចេញ​មក​ត្រជាក់​ពេក រមែង​ខ្លាច​ចំពោះ​ត្រជាក់ បុគ្គល​ដែល​មាន​ទឹក​សម្រាប់​រំលាយ​អាហារ​ចេញ​មក​ក្ដៅ​ពេក រមែង​ខ្លាច​ចំពោះ​កម្ដៅ ។ សេចក្ដី​ព្យាយាម​រមែង​មិន​សម្រេច​ដល់​ពួក​គេ ។ សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ទឹក​សម្រាប់​រំលាយ​អាហារ​ចាស់​ល្មម ( សេចក្ដី​ព្យាយាម ) ទើប​សម្រេច​បាន ។ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ លោក​ទើប​ពោល​ថា “ចាស់​ល្មម ទើប​សម​គួរ​ដល់​សេចក្ដី​ព្យាយាម” ។ ពាក្យ​ថា យថាភូតំ អត្តានំ អាវិកត្តា ( ជា​អ្នក​ធ្វើ​ឱ្យ​ជាក់​ច្បាស់​នូវ​ខ្លួន​គួរ​តាម​ពិត ) សេចក្ដី​ថា ប្រកាស​ទោស​របស់​ខ្លួន​តាម​ពិត ។ ពាក្យ​ថា ឧទយត្ថគាមិនិយា ( កំណត់​នូវ​សេចក្ដី​កើត និង​សេចក្ដី​រលត់​បាន ) សេចក្ដី​ថា អាច​នឹង​ដឹង គឺ​អាច​កំណត់​នូវ​សេចក្ដី​កើត និង​សេចក្ដី​រលត់ ។ ដោយ​ពាក្យ​នេះ លោក​ពោល​ដល់​ឧទយព្វយញ្ញាណ​ដែល​កំណត់​យក​លក្ខណៈ ៥០ ប្រការ ។ ពាក្យ​ថា អរិយាយ សេចក្ដី​ថា ដ៏​បរិសុទ្ធ ។ ពាក្យ​ថា និព្វេធិកាយ ( អាច​ទម្លុះ​ទម្លាយ ) សេចក្ដី​ថា អាច​ដើម្បី​ចាក់​ធ្លុះ​ខន្ធ​មាន​សេចក្ដី​លោភ ជា​ដើម ដែល​មិន​ធ្លាប់​បាន​ដឹង​មក​ពី​មុន ។ ពាក្យ​ថា សម្មាទុក្ខក្ខយគាមិនិយា ( ជា​បញ្ញា​ញ៉ាំង​សត្វ​ឱ្យ​ដល់​នូវ​កិរិយា​អស់​ទៅ​នៃ​ទុក្ខ​ដោយ​ប្រពៃ ) សេចក្ដី​ថា ទុក្ខ​ទាំង​អស់ នឹង​អស់​ទៅ​បាន ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដើម្បី​អស់​ទៅ​នៃ​សេចក្ដី​ទុក្ខ​នោះៗ ព្រោះ​លះ​កិលេស​បាន​ដោយ​អំណាច​អង្គ​នោះៗ ។ ដោយ​បទ​ទាំង​នេះ​គ្រប់​បទ​ដែល​ពោល​មក​ សំដៅ​ដល់ វិបស្សនាបញ្ញា​នុ៎ះ​ឯង ព្រោះ​សេចក្ដី​ព្យាយាម​មិន​សម្រេច​ដល់​មនុស្ស​ដែល​មាន​បញ្ញា​អន់​ថយឡើយ ៕

0 មតិ:

Post a Comment

សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មកកាន់​ទំព័រ​នេះ​ ។​
Contact me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS Email me

Total Pageviews

អត្ថបទ​ចៃ​ដន្យ