Search

Loading

Content

02 June 2012

សមាធិភាវនា​ ៤

សមាធិភាវនា​ [ ការ​ធ្វើ​សមាធិ​ឲ្យ​ដុះ​ដាល​ឡើង ]​ មាន​ ៤​ យ៉ាង​ គឺ៖

១. អត្ថាវុសោ​  សមាធិភាវនា​  ភាវិតា​  ពហុលីកតា​  ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារាយ​  សំវត្តតិ​  ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ មាន​សមាធិភាវនា​ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​នៅ​ជា​សុខ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន​

២. អត្ថាវុសោ​  សមាធិភាវនា​  ភាវិតា​  ពហុលីកតា​  ញាណទស្សនប្បដិលាភាយ​  សំវត្តតិ​  ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ មាន​សមាធិភាវនា​ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​បាន​នូវ​ញាណទស្សនៈ​ [ បាន​ដល់​មគ្គញ្ញាណ​ ផលញ្ញាណ​ សព្វញ្ញុតញ្ញាណ​ បច្ចវេក្ខណញ្ញាណ​ និង​វិបស្សនាញាណ ]

៣. អត្ថាវុសោ​  សមាធិភាវនា​  ភាវិតា​  ពហុលីកតា​  សតិសម្បជញ្ញាយ​  សំវត្តតិ​  ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ មាន​សមាធិភាវនា​ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​សតិ​ និង​សម្បជញ្ញៈ​

៤. អត្ថាវុសោ​  សមាធិភាវនា​  ភាវិតា​  ពហុលីកតា​  អាសវានំ​  ខយាយ​  សំវត្តតិ​  ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ មាន​សមាធិភាវនា​ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​អស់​ទៅ​នៃ​អាសវៈ​ទាំង​ឡាយ​

ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ ចុះ​សមាធិភាវនា​ ដូច​ម្តេច​ ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​ជា​សុខ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន ។​ ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនា​នេះ​ ស្ងាត់​ចាក​កាម​ទាំង​លាយ​ ស្ងាត់​ចាក​អកុសលធម៌​ទាំង​ឡាយ​ ហើយ​បាន​ដល់​នូវ​បឋម-ជ្ឈាន​ ប្រកប​ដោយ​វិតក្ក​ ប្រកប​ដោយ​វិចារ​ ។ល។​ បាន​ដល់​នូវ​ចតុត្ថជ្ឈាន​ ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ នេះ​ជា​សមាធិភាវនា​ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ តែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដើម្បី​នៅ​ជា​សុខ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន ។

ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ ចុះ​សមាធិភាវនា​ដូច​ម្តេច​ ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​បាន​នូវ​ញាណទស្សនៈ ។​ ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនា​នេះ​ ធ្វើ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​នូវ​អាលោកសញ្ញា​ [ សេចក្តី​សម្គាល់​ក្នុង​ពន្លឺ ]​ អធិដ្ឋាន​នូវ​ទិវាសញ្ញា​ [ សេចក្តី​សម្គាល់​ថា​ថ្ងៃ ]​ ថា​ ថ្ងៃ​យ៉ាង​ណា​ យប់​យ៉ាង​នោះ​ យប់​យ៉ាង​ណា​ ថ្ងៃ​យ៉ាង​នោះ​ មាន​ចិត្ត​បើក​ចេញ​ស្រឡះ​ ឥត​មាន​អ្វី​រួប​រឹត​បិទ​បាំង​ ចម្រើន​ចិត្ត​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ពន្លឺ​ ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ នេះ​ជា​សមាធិភាវនា​ ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ដើម្បី​បាន​នូវ​ញាណទស្សនៈ ។

ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ ចុះ​សមាធិភាវនា​ដូច​ម្តេច​ ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​សតិ​ និង​សម្បជញ្ញៈ ។​ ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនា​នេះ​ វេទនា​កើត​ឡើង​ក៏​ដឹង​ តាំង​នៅ​ក៏​ដឹង​ អស់​ទៅ​ក៏​ដឹង​ សញ្ញា​កើត​ឡើង​ក៏​ដឹង​ តាំង​នៅ​ក៏​ដឹង​ អស់​ទៅ​ក៏​ដឹង​ វិតក្ក​កើត​ឡើង​ក៏​ដឹង​ តាំង​នៅ​ក៏​ដឹង​ អស់​ទៅ​ក៏​ដឹង​ ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ នេះ​ជា​សមាធិភាវនា​ ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ តែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​សតិ​ និង​សម្បជញ្ញៈ ។

ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ ចុះ​សមាធិភាវនា​ដូច​ម្តេច​ ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​អស់​ទៅ​នៃ​អាសវៈ​ទាំង​ឡាយ ។​ ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនា​នេះ​ ជា​អ្នក​ពិចារណា​រឿយៗ​ នូវ​សេចក្តី​កើត​ឡើង​ និង​សូន្យ​ទៅ​ក្នុង​ឧបាទានក្ខន្ធ​ទាំង​ ៥​ ថា​ រូប​ដូច្នេះ​ ការ​កើត​ឡើង​នៃ​រូប​ដូច្នេះ​ ការ​រលត់​ទៅ​នៃ​រូប​ដូច្នេះ ។​ វេទនា​ដូច្នេះ ។​ សញ្ញា​ដូច្នេះ ។​ សង្ខារ​ដូច្នេះ ។​ វិញ្ញាណ​ដូច្នេះ ការ​កើត​ឡើង​នៃ​វិញ្ញាណ​ដូច្នេះ​ ការ​រលត់​ទៅ​នៃ​វិញ្ញាណ​ដូច្នេះ​ ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ នេះ​ជា​សមាធិភាវនា​ ដែល​បុគ្គល​ចម្រើន​ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រើន​ហើយ​ តែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ដើម្បី​អស់​ទៅ​នៃ​អាសវៈ​ទាំង​ឡាយ ។

( បិដក​លេខ​ ១៩​ ទំព័រ​ ១៤៩​-១៥១ )

អធិប្បាយ

ពាក្យ​ថា​ ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារាយ​ សេចក្តី​ថា​ ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​នៅ​ជា​សុខ​ក្នុង​អត្តភាព​នេះ ។​ ផលសមាបត្តិ​ ឈាន​ ព្រម​ទាំង​ឈាន​ដែល​ព្រះ​ខីណាស្រព​ឲ្យ​កើត​ឡើង​ហើយ​ ក្នុង​វេលា​តមក​ លោក​ពោល​ទុក​ក្នុង​ទី​នេះ ។​ ពាក្យថា​ អាលោកសញ្ញំ​ មនសិករោតិ​ ( ធ្វើ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​នូវ​អាលោកសញ្ញា )​ សេចក្តី​ថា​ ធ្វើ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​នូវ​ពន្លឺ​ មាន​ពន្លឺ​នៃ​ព្រះ​អាទិត្យ​ ព្រះ​ចន្ទ​ និង​កែវ​មណី​ជា​ដើម​ ទាំង​វេលា​ថ្ងៃ​ ទាំង​វេលា​យប់​ថា​ អាលោកោ​ ( ពន្លឺ ) ដូច្នេះ ។​ ពាក្យ​ថា​ ទិវាសញ្ញំ​ អធិដ្ឋាតិ​ ( អធិដ្ឋាន​នូវ​ទិវាសញ្ញា )​ សេចក្តី​ថា​ កាល​ធ្វើ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​យ៉ាង​នេះ​ហើយ​ ក៏​តាំង​សញ្ញា​ទុក​ថា​ វេលា​ថ្ងៃ​ ដូច្នេះ ។​ ពាក្យ​ថា​ យថា​ ទិវា​ តថា​ រត្តឹ​ ( ថ្ងៃ​យ៉ាង​ណា​ យប់​យ៉ាង​នោះ )​ សេចក្តី​ថា​ ឃើញ​ពន្លឺ​ក្នុង​វេលា​ថ្ងៃ​យ៉ាង​ណា​ ក្នុង​វេលា​យប់​ក៏​គប្បី​ធ្វើ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​ដូច​គ្នា​យ៉ាង​នោះ ។​ ពាក្យ​ថា​ យថា​ រត្តឹ​ តថា​ ទិវា​ ( យប់​យ៉ាង​ណា​ ថ្ងៃ​យ៉ាង​នោះ )​ សេចក្តី​ថា​ ឃើញ​ពន្លឺ​ក្នុង​វេលា​យប់​យ៉ាង​ណា​ ក្នុង​វេលា​ថ្ងៃ​ក៏​គប្បី​ធ្វើ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​យ៉ាង​នោះ​ដូច​គ្នា ។​ ពាក្យ​ថា​ ឥតិ​ វិវដេន​ ចេតសា​ ( មាន​ចិត្ត​បើក​ចេញ​ស្រឡះ )​ សេចក្តី​ថា​ មាន​ចិត្ត​ដែល​បើក​ហើយ​យ៉ាង​នេះ ។​ ពាក្យ​ថា​ អបរិយោនទ្ធេន​ ( ឥត​មាន​អ្វី​រួប​រឹត​បិទ​បាំង )​ សេចក្តី​ថា​ មិន​ត្រូវ​រួប​រឹត​ដោយ​ជុំ​វិញ ។​ ពាក្យ​ថា​ សប្បភាសំ​ ( ចម្រើន​ចិត្ត​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ពន្លឺ )​ សេចក្តី​ថា​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជា​មួយ​នឹង​ពន្លឺ ។​ ពាក្យ​ថា​ ញាណទស្សនប្បដិលាភាយ​ ( ដើម្បី​បាន​នូវ​ញាណទស្សនៈ )​ សេចក្តី​ថា​ ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​នូវ​ញាណទស្សនៈ ។​ លោក​ពោល​អ្វី​ទុក​ដោយ​ពាក្យ​នេះ ។​ លោក​ពោល​ដល់​ពន្លឺ​ដែល​ជា​គ្រឿង​បន្ទោ​បង់​ថីនមិទ្ធៈ​ ឬ​ពន្លឺ​ក្នុង​ការ​បរិកម្ម ។​ សូម្បី​ដោយ​ពាក្យ​នេះ​ជា​ការ​ដែល​លោក​ពោល​ដល់​អ្វី?​ ជា​ការ​ដែល​លោក​ពោល​ដល់​ទិព្វចក្ខុញាណ​ របស់​ព្រះ​ខីណាស្រព ។​ កាល​ទិព្វចក្ខុញាណ​នោះ​ មក​ហើយ​ក៏​ដោយ​ នៅ​មិន​ទាន់​មក​ក៏​ដោយ​ លោក​ពោល​សំដៅ​ដល់​សមាបត្តិ​ដែល​មាន​ឈាន​ជា​បាទ​នុ៎ះ​ឯង​ ទើប​ពោល​ពាក្យ​ថា​ សប្បភាសំ ចិត្តំ ភាវេតិ​ ( ចម្រើន​ចិត្ត​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ពន្លឺ ) ។

ពាក្យ​ថា​ សតិសម្បជញ្ញាយ​ ( ដើម្បី​សតិ​ និង​សម្បជញ្ញៈ )​ សេចក្តី​ថា​ ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​សតិ​ និង​សម្បជញ្ញៈ​ដែល​មាន​សត្វ​ជា​ទី​តាំង ។​ ក្នុង​ពាក្យ​ថា​ វិទិតា​ វេទនា​ ឧប្បជ្ជន្តិ​ ( វេទនា​ដែល​កើត​ឡើង​ក៏​ដឹង )​ ជា​ដើម​ សេចក្តី​ថា​ វត្ថុ​ដែល​ព្រះ​ខីណាស្រព​ដឹង​ហើយ​ អារម្មណ៍​ក៏​ជា​ការ​ដឹង​ហើយ​ វេទនា​ទាំង​ឡាយ​រមែង​កើត​ឡើង​យ៉ាង​នេះ​ រមែង​តាំង​នៅ​យ៉ាង​នេះ​ រមែង​រលត់​ទៅ​យ៉ាង​នេះ​ ព្រោះ​ដឹង​ទាំង​វត្ថុ​ ទាំង​អារម្មណ៍ ។​ មិន​ចំពោះ​តែ​វេទនា​តែ​ម្យ៉ាង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ លោក​ពោល​ទុក​ក្នុង​ទី​នេះ​ សូម្បី​សញ្ញា​ជា​ដើម​ក៏​ជា​ការ​ដែល​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ រមែង​កើត​ឡើង​ រមែង​តាំង​នៅ​ រមែង​រលត់​ទៅ​ ។​ ម្យ៉ាង​ទៀត​ ការ​កើត​ឡើង​នៃ​វេទនា​ក៏​ជា​ការ​ដែល​លោក​ដឹង​ហើយ​ ការ​តាំង​នៅ​ក៏​ជា​ការ​ដែល​លោក​ដឹង​ហើយ ។​ ភិក្ខុ​សូម្បី​ឃើញ​លក្ខណៈ​នៃ​ការ​កើត​ឡើង​ថា​ ព្រោះ​អវិជ្ជា​កើត​ វេទនា​ទើប​កើត​ ព្រោះ​តណ្ហា​កើត​ ព្រោះ​កម្ម​កើត​ ព្រោះ​ផស្សៈ​កើត​ ទើប​កើត​វេទនា​ ឈ្មោះ​ថា​ រមែង​ឃើញ​ការ​កើត​ឡើង​នៃ​វេទនាខន្ធ ។​ ការ​កើត​ឡើង​នៃ​វេទនា​ រមែង​ជា​ការ​ដែល​លោក​ដឹង​ហើយ​យ៉ាង​នេះ ។​ លោក​ដឹង​នូវ​ការ​តាំង​នៅ​នៃ​វេទនា​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច ។​ កាល​លោក​មនសិការ​ដោយ​ភាព​ជា​របស់​មិន​ទៀង​ ក៏​រមែង​ជា​ការ​ដែល​លោក​ដឹង​ដល់​ការ​តាំង​នៅ​ដោយ​ការ​អស់​ទៅ ។ កាល​មនសិការ​ដោយ​ភាព​ជា​ទុក្ខ​ រមែង​ជា​ការ​ដែល​លោក​ដឹង​ដល់​ការ​តាំង​នៅ​ដោយ​ភាព​ជា​របស់​គួរ​ខ្លាច ។​ កាល​មនសិការ​ដោយ​ភាព​ជា​អនត្តា​ ក៏​រមែង​ដឹង​ដល់​ការ​តាំង​នៅ​ដោយ​ភាព​ជា​របស់​សូន្យ ។​ ការ​តាំង​នៅ​នៃ​វេទនា​ជា​ការ​ដែល​លោក​ដឹង​ហើយ​យ៉ាង​នេះ ។ លោក​រមែង​ដឹង​ដោយ​ភាព​ជា​របស់​អស់​ទៅ​ ដោយ​ភាព​ជា​របស់​គួរ​ខ្លាច​ ដោយ​ភាព​ជា​របស់​សូន្យ ។​ ការ​តាំង​នៅ​មិន​បាន​នៃ​វេទនា​ ជា​ការ​ដែល​លោក​ដឹង​ហើយ​ដូច​ម្តេច?​ ការ​តាំង​នៅ​មិន​បាន​នៃ​វេទនា​ រមែង​មាន​យ៉ាងនេះ​គឺ​ ព្រោះ​អវិជ្ជា​រលត់​ វេទនា​ទើប​រលត់​ ។ល។​ ដូច្នេះ ។ ក្នុង​ពាក្យ​នេះ​ បណ្ឌិត​គប្បី​ជ្រាប​សេចក្តី​តាម​ន័យ​ដូច​គ្នា​នេះ ។

ពាក្យ​ថា​ រូបំ​ ជា​ដើម​ មាន​ន័យ​ដូច​ពោល​មក​ហើយ​នោះ​ឯង​ ដោយ​ប្រការ​ដូច្នេះ ។​ ពាក្យ​ថា​ អយំ​ អាវុសោ​ សមាធិភាវនា​ ( ម្នាល​អាវុសោ​ទាំង​ឡាយ​ នេះ​ជា​សមាធិភាវនា )​ សេចក្តី​ថា​ សមាធិភាវនា​ដែល​មាន​ឈាន​ជា​បាទ​នេះ​ រមែង​មាន​ដល់​ញាណ​ជា​គ្រឿង​ដឹង​ដល់​ការ​អស់​ទៅ​នៃ​អាសវៈ ។​

0 មតិ:

Post a Comment

សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មកកាន់​ទំព័រ​នេះ​ ។​
Contact me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS Email me

Total Pageviews

អត្ថបទ​ចៃ​ដន្យ